Maak een meningsverschil niet zwaarder dan het is.

Daarmee bedoel ik dat wanneer partners een meningsverschil hebben vaak één van de partners, maar soms ook beiden, allerlei kritiek op de persoon van de ander erbij halen. Het gaat dan niet zozeer over een bepaald onderwerp, maar het wordt een persoonlijke aanval.

Een praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld: Lodewijk en Manon hebben vaak ruzie over geld. Lodewijk is van de gadgets en koopt altijd meteen de nieuwste smartphone, tablet, camera of andere hebbedingen. Manon vindt dat kinderachtig en spilziek en in iedere discussie die ze daarover hebben noemt zij Lodewijk dan ook een ‘groot kind’. Lodewijk vindt dat in eerste instantie nog niet zo erg, maar na verloop van tijd zet hij zijn hakken in het zand en is er van een normale discussie geen sprake meer. Hij voelt zich onterecht bekritiseerd door Manon, en Manon kan geen vat krijgen op de redenen waarom Lodewijk deze uitgaven doet. Kortom: ze hebben geen discussie over waar ze die maand geld aan uitgeven, maar over hoe zij de ander zien. Manon valt Lodewijk aan en Lodewijk trekt zich uiteindelijk terug uit de discussie en loopt boos naar een andere kamer. De aanval is nu gericht op de persoon en niet op het onderwerp. Dat is een fout die veel stellen maken wanneer ze ruzie hebben.

Hoe pak je meningsverschillen aan?

Pak een pen en papier en ga eens na hoe jullie een discussie vaak beginnen. Wie klaagt er meestal? Wat zegt hij of zij als eerste? Is dat een statement over hoe de ander in elkaar zit? Of gaat het over het discussie onderwerp? Ga vervolgens na hoe je de ander duidelijk kunt maken wat jouw behoefte is zonder meteen kritisch te zijn op de persoon. Terug naar het voorbeeld:

-        Manon: Heb je weer lekker geld uitgegeven aan die nieuwe tablet, we zouden toch sparen voor een tuinset, je lijkt wel een puber, die kan ook het geld niet in zijn zak houden…..

-        Lodewijk: Hou eens op zeg, het is mijn geld en ik mag zelf weten of ik een tablet koop of niet…..

Deze discussie leidt natuurlijk nergens toe. Hoe kan het anders? Een voorbeeld:

-        Manon: Ik dacht dat we een nieuwe tuinset gingen kopen, kunnen we daar voor komende maand een afspraak over maken?

-        Lodewijk: Oh ja, dat was ik vergeten, uiteraard, volgende maand gaan we die kopen, heb je al iets gezien?

Hier zie je dat beide partners toch hun zin krijgen. Probeer nu samen jullie gebruikelijke argumenten, kritiek en sarcasme eens om te buigen in een beschrijving van jullie behoeftes op dat moment. Ga ervan uit dat de ander niet je tegenstander is maar je medestander. Probeer te luisteren naar elkaars behoeften en reageer daar op.