Spijt!

Wij doen regelmatig dingen die onze partner emotionele schade berokkenen. Heel erg is natuurlijk overspel of bedrog, maar ook desinteresse, gebrek aan aandacht of onvriendelijkheid kunnen ervoor zorgen dat onze partner zich onheus bejegend voelt. Wanneer we onze partner echt liefhebben dan voelen we spijt. De vraag is alleen hoe je spijt of berouw toont zodat je partner jou weer gaat vertrouwen. Een paar keer ‘sorry’ zeggen kan , maar het klinkt wel een beetje goedkoop, zeker als we het vaak gebruiken.

In mijn praktijk zie ik veel mensen worstelen met overspel van één van beide partners. Zowel de ‘dader’ als het slachtoffer weten niet goed wat er van ze verwacht wordt en zitten heel erg in hun maag met de emoties van zichzelf en van de ander. Het slachtoffer is beurtelings razend, verdrietig en bang en wil in het begin de relatie beeïndigen, de dader voelt zich schuldig, en weet vaak niet wat hij of zijn moet doen om het vertrouwen weer terug te winnen.

Spijt betuigen is één, maar spijt doen is twee, en dit laatste is het belangrijkste wanneer er overspel heeft plaatsgevonden. Bij één stel had de man gedurende een half jaar een relatie met iemand van zijn werk gehad. Zijn vrouw ontdekte dit toen ze per ongeluk een mail open zag staan. De man biechtte meteen alles op, maar de chaos was uiteraard groot. Hij heeft gedurende twee jaar keihard gewerkt en liefdevolle inspanning geleverd om het vertrouwen van zijn vrouw weer terug te winnen.

Vaak zie ik ‘daders’ die na een paar weken van het boetekleed al ongeduldig worden en vooruit willen kijken. Helaas, zo werkt het niet. Langdurig spijt tonen is de enige manier om de relatie weer goed te krijgen. Mensen die een grote mate van emotionele intelligentie hebben zullen succesvoller zijn in het terugwinnen van vertrouwen dan mensen die niet zo emotioneel intelligent zijn. Deze laatsten richten zich meer op hun eigen gevoelens van schaamte en ongemakkelijkheid en weten niet goed raad met de boosheid van hun partner. Emotioneel minder intelligente ‘slachtoffers’ hebben veel meer moeite om hun partner weer te kunnen vertrouwen en hebben sterk de neiging om te denken dat het nooit meer goedkomt. Emotioneel intelligente slachtoffers beseffen dat wij allemaal fouten kunnen maken, maar dat we die ook weer goed kunnen maken.

Kortom, als we willen dat onze partner ons kan vergeven voor onze daden, dan zullen we heel hard moet werken om te laten zien dat we spijt hebben en dat we het ook echt menen.