De kracht van afhankelijkheid

Afhankelijkheid maakt ons onafhankelijker

Het woord afhankelijkheid, en zeker afhankelijkheid van je partner, klinkt als een zwakte, als iets dat we niet moeten willen. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat het in feite een grote kracht is. Hoe zit dat?

Iedere ouder heeft als doel in de opvoeding van de kinderen het zo goed en snel mogelijk zelfstandig maken. Een jongvolwassene van 23 die nog bij zijn ouders woont en zich laat vertroetelen door zijn moeder vinden we een tikje vreemd. We zorgen dat we emotioneel zo onafhankelijk mogelijk zijn, we verdienen ons eigen inkomen en we leven ons eigen individuele leven. De hechtingsband tussen ouder en kind, uitgebreid onderzocht door John Bowlby, wordt geacht ‘klaar’ te zijn als de kinderen rond 18 het huis uit gaan.

Nu blijkt echter dat wij in de liefde gewoon doorgaan met het zoeken naar hechting, precies zoals we deden in de ouder-kind relatie. We zoeken geborgenheid en steun bij onze partner, en we hebben die emotionele verbintenissen nodig om te overleven.

Veel mensen denken dat een innige relatie ons vasthoudt, en beperkt in onze mogelijkheden in deze wereld. Maar dat is juist niet waar. Hoe meer veiligheid we ervaren in onze relatie, hoe meer we op onderzoek kunnen uitgaan, precies zoals…. Inderdaad: kleine kinderen. Zij gaan juist sneller de wereld ontdekken als ze weten dat papa of mama er altijd voor ze is wanneer het nodig is. In een relatie is het net zo: wanneer je je gesteund voelt kun je in de buitenwereld meer risico’s nemen, meer dingen doen. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van een hechte relatie op allerlei gezondheidsaspecten. We zijn zowel geestelijk als lichamelijk gelukkiger. Zo hebben partners in een hechte relatie minder kans op hart- en vaatziekten, een beter immuunsysteem, en worden zij gemiddeld 4 jaar ouder dan mensen die geen goede partnerrelatie hebben of alleen leven.

Daarom is de kern van een veilige en gelukkige relatie gelegen in de wederzijdse emotionele afhankelijkheid: ik weet dat jij er voor me bent als ik je nodig heb! Als je beiden dat gevoel hebt dan kun je over alle meningsverschillen en ruzies heen komen. Dan voelt het goed om soms samen te onderhandelen, om elkaar soms het gelijk te gunnen, of om het gewoon te laten zoals het is en elkaar te accepteren.

Hoe zit dat bij jullie?  Ben jij er voor je partner als hij/zij je nodig heeft?