Verliefdheid en teleurstelling

Op verliefdheid volgt vaak teleurstelling, en geen liefde!
 


Liefde is eigenlijk wat jij gelooft dat het is. In de westerse wereld geloven veel mensen dat liefde een gevoel van pret en geluk is. Als de verliefdheid over gaat en de pret en lustgevoelens verminderen dan zijn veel mensen teleurgesteld in de liefde. Er zijn echter ook veel negatievere ‘liefdesformules”.

Mensen vormen met hun eigen geschiedenis hun eigen logica van de liefde. Wat voor de één liefde is, is voor de ander juist helemaal geen liefde. Een voorbeeld: sommige mensen voelen zich geliefd als de ander alles opoffert voor hen. Zolang er geen offers gebracht worden is er geen liefde. Vaak ontstaat dit denkbeeld in de jeugd, als een vader of meestal moeder zich telkens opoffert voor de partner en kinderen om liefde te tonen. In een relatie zal het heel moeilijk zijn om het idee van liefde = offers tegen te gaan. Immers deze houding ten opzicht van de liefde van de partner zal veel weerstand oproepen.

Anderen vinden dat liefde de basis vormt van de zin van het bestaan. Als een relatie stukloopt dan is het voor hen erg moeilijk om weer op te krabbelen en op een andere manier, of met een andere partner, invulling te geven aan het leven. Ik krijg in mijn praktijk soms mensen die suïcidaal worden nadat hun partner hen verlaten heeft. Het kan dan heel lang duren voordat er weer plaats komt voor andere dingen die het leven ook zin geven.

In partnerrelaties zie je ook in verschillende culturen heel verschillende opvattingen over wat liefde is. De westerse opeenvolging van eerst verliefdheid en dan liefde is in andere culturen helemaal niet zo gebruikelijk.
Liefde kan ook economische redenen hebben. Dat klinkt ons als een vloek in de oren, maar het kan toch heel goed uitpakken. Wanneer er in eerste instantie geen verliefdheid in het spel is bij een partnerrelatie dan is er ook niet de teleurstelling als de verliefdheid overgaat!