Wie is het gelukkigst?

In onze moderne maatschappij is een belangrijk thema hoe we zo gelukkig mogelijk kunnen zijn en blijven. Uit onderzoek blijkt dat gehuwde stellen in een goed eerste huwelijk (en dan bedoel ik uiteraard ook samenwonende stellen in een langdurige relatie) het gelukkigst zijn, de vrouwen nog iets gelukkiger dan de mannen.

De Amerikaanse wetenschapper Leonard Cargan heeft meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar het geluksgevoel onder alleenstaanden, gehuwden/samenwonenden en gescheiden mensen.  Algemeen kun je zeggen dat mensen vooral gelukkig worden als andere mensen hen mogen en goed gezind zijn, en dat ook vaak laten blijken. Vrijgezellen blijken vooral gelukkig te worden van vrienden en persoonlijke groei, en gehuwden van liefde en kinderen. Maar er bleek ook dat de meeste vrijgezellen verwachten dat ze ooit een langdurige relatie zullen hebben. Kennelijk is het vooruitzicht van liefde en kinderen toch aantrekkelijker dan de vrijheid van het vrijgezellenbestaan op lange termijn.

Interessant is het gegeven dat het geluk het grootst is bij mensen in een eerste huwelijk of lange relatie. Met als onderscheid dat vrouwen zich daarin nog iets gelukkiger voelen dan mannen. Geluk wordt over het algemeen bepaald door verschillende aspecten, zoals een plezierig en makkelijk leven, mentale uitdaging en ambitie, en als belangrijkste de betekenisvolle interactie met andere mensen. Vooral vrouwen blijken van dit laatste het meest gelukkig te worden, en in een relatie met kinderen wordt die behoefte op dagelijkse basis vervuld.

Mensen in een slechte relatie zijn uiteraard minder gelukkig in een goede relatie. Gescheiden mannen blijken gelukkiger te zijn dan gescheiden vrouwen, zij komen in de rangschikking onder de gescheiden mannen. Kennelijk is een scheiding voor vrouwen nog traumatischer dan voor mannen. Dit kun je ook relateren aan bovenstaand gegeven dat vrouwen nog meer dan mannen sociale interactie nodig hebben.  Alleenstaande vrouwen staan onderaan het lijstje.

Maar dit zegt uiteraard niet alles over geluksgevoel in het leven. Andere onderzoekers hebben gekeken naar bijvoorbeeld de factor karakter bij er ervaren van levensgeluk. Deze blijkt ook van groot belang te zijn. Je persoonlijkheid heeft veel invloed op hoe je in het leven staat: is het glas altijd halfvol of halfleeg? Een optimistisch en opgewekt temperament is aangeboren, maar je kunt er wel iets aan doen om de positieve instelling van ‘geboren geluksvogels” na te streven. Het blijkt dat optimistische mensen ook vaak een rijker sociaal leven hebben. Dat maakt dan op zich weer dat je je gelukkiger voelt. Mensen zijn evolutionair gezien gemaakt om veel sociale interactie te hebben. Het blijkt dat ook van nature introverte mensen toch het gelukkigst zijn als zij in sociale situaties verkeren.

Kortom: een hechte relatie is een belangrijke indicator voor geluksgevoelens. Reden te meer om de relatie waarin je zit te koesteren en hoog op je prioriteitenlijst te zetten. Je wordt er gelukkiger van, gezonder, en je leeft ook nog eens langer. Hoe zit het met jouw relatie en je geluksgevoelens? Draagt jouw relatie bij aan je geluk? Reageer!