Hebben jullie relatieproblemen door het verschillend omgaan met emoties?

Emoties en hoe je ermee omgaat bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van je relatie. En hoe jij omgaat met relaties is voor een groot deel bepaald door hoe er in je familie mee wordt omgegaan.

Emoties zoals verdriet, boosheid, angst, trots, blijheid, zitten allemaal in ons genenpakket. Als we jong zijn leren we van onze ouders en opvoeders hoe we met deze gevoelens moeten omgaan. Een voorbeeld is Marianne, die als kind in een gezin opgroeide waar weinig oog was voor verdrietige gevoelens. Haar ouders, en vooral haar vader, waren van het type ‘niet lullen maar poetsen’. Toen haar hamster na een jaar trouwe dienst dood in zijn hok lag was Marianne heel verdrietig. Maar haar vader dacht haar te helpen door nog diezelfde zaterdagmiddag een andere hamster te kopen bij de dierenwinkel. Dat vond ze vreselijk, maar ze durfde dat niet te zeggen. Het signaal was duidelijk: als er iets naars gebeurt, los je het gewoon zo snel mogelijk op! Marianne’s partner Hans is heel anders opgevoed. Hij komt uit een gezin waar juist alle ruimte is voor emoties als verdriet en boosheid. In hun relatie is dat soms een probleem.

Toen Hans en Marianne bij mij in de praktijk kwamen omdat hun relatie na  9 jaar helemaal niet lekker liep kwamen we er samen achter dat de manier waarop zij omgaan met hun emoties zo verschillend is dat ze elkaar constant tegen de haren inwreven. Dit kwam vooral tot uiting toen bleek dat hun jongste kind een zeldzame spierziekte bleek te hebben. Ze konden elkaar in eerste instantie totaal niet ondersteunen omdat Marianne alleen maar bezig was om het allemaal zo goed mogelijk te regelen en Hans een beetje aan de zijlijn stond. Marianne onderdrukte haar gevoelens van angst, hopeloosheid en verdriet door iets te doen. Hans kon dat juist niet, hij had veel ruimte nodig voor reflectie en gesprekken met Marianne.

Samen zijn we gaan kijken naar hoe dat werkte in hun jeugd, en toen konden ze elkaars houding ook beter begrijpen. In een aantal sessies hebben Hans en Marianne besproken wat ze van elkaar nodig hebben en hoe ze dat het beste kunnen aangeven.

Hoe zit dat bij jullie? Neem als voorbeeld de emotie verdriet:

  • Kun je teruggaan naar je jeugd, wanneer voelde jij je verdrietig?

  • Hoe werd er in jouw familie omgegaan met verdriet?

  • Wat deden je ouders als jij of je broers of zussen verdrietig waren?

  • Hoe ga je nu met je eigen verdriet om?

  • Wat doe je als je verdrietig bent?

  • Wat doe je als je partner verdrietig is?

  • Waar kun je aan merken dat je partner verdrietig is?

  • Wat doet het met jou als je partner verdrietig is?

  • Kun je erover praten met je partner?

Beantwoord de vragen en praat erover! En als je wilt: geef je commentaar op deze blog op de site!