Hoe werkt relatietherapie?

Veel mensen in mijn omgeving zijn best nieuwsgierig hoe relatietherapie nou eigenlijk in zijn werk gaat. TV en film geven vaak toch een wat vreemd beeld van een stel dat op de bank zit en elkaar niet aankijkt, en een therapeut die op een belerende manier allerlei adviezen geeft om de partners weer beter met elkaar te laten communiceren. Soms klopt dit beeld wel, maar meestal ook niet. Communicatie is namelijk in het algemeen niet de bottleneck in een falende relatie. In onderstaande blog laat ik zien wat je kunt verwachten.

De meeste mensen komen bij mij na een bericht via internet, of via een telefonische afspraak. Als ik een client al aan de telefoon heb gehad weet ik vaak al iets meer wat er speelt. Ik zie vaak dat één van de partners het voortouw neemt en graag in therapie wil , terwijl de andere partner er nogal sceptisch tegenover staat en eerst weleens wil weten wat hij of zij allemaal moet doen en vooral laten. Ik zie dat al aan de manier waarop mensen binnenkomen: Degene die eigenlijk denkt: ‘wat doe ik hier’ gaat duidelijk achterover zitten,  en lijkt te willen zeggen: laat maar eens zien wat ik hier aan het doen ben! Ik begin over het algemeen met iets vertellen over mijzelf, en over wat relatietherapie kan betekenen. Er ontstaat dan meestal een gesprek, en de clienten stellen vragen en ik beantwoord die zo goed mogelijk.

 Dan is het de beurt aan de clienten. Ze zijn er natuurlijk niet voor niks, en ik vraag wie van de partners het spits wil afbijten met zijn of haar verhaal. Meestal ontstaat er dan wat heen en weer gepraat over wie begint, en uiteindelijk start één van de partners met het verhaal. Ik vraag de andere client altijd om dan even niet te interrumperen, om de ander zijn of haar verhaal te laten vertellen. Als ik beide kanten van het verhaal van de relatie gehoord heb, en de problemen die er zijn, dan probeer ik dat zo goed mogelijk samen te vatten. Ik stel natuurlijk aanvullende vragen zoals: wanneer zijn de problemen begonnen, wat was er toen aan de hand, zijn er momenten dat jullie geen problemen ervaren, hoe losten jullie in het begin van de relatie problemen op, dat soort vragen. en vervolgens leg ik uit hoe  ik dingen zie. Meestal vragen clienten ‘of ik denk dat het nog goed kan komen’. Meestal heb ik daar wel iets meer voor nodig dan één sessie. Ik leg dan vervolgens uit dat ik werk met de volgende drie vragen: Wat wil dit stel in de toekomst met elkaar? Wat hebben zij nodig om vooruit te komen met hun relatie, en hoe kan ik ze het beste helpen om meteen een duidelijke verbetering te zien?

Ik leg uit dat succesvolle relaties gebouwd zijn op een fundament van het vervullen van wederzijdse behoeften. Veel stellen hebben enorm veel klachten over het gedrag van hun partner: je herkent ze wel: hij doet werkelijk helemaal niks in huis, zij wil nooit eens spontane seks, ik vind het niet nodig om al ons geld op te maken aan dure gadgets, etc etc. We vertalen tijdens de sessie deze klachten in behoeften die niet vervuld worden, en dan blijkt dat partners heel anders met de klachten kunnen omgaan, en sneller kunnen proberen om de behoeftes van de partner te vervullen.

Na een eerste sessie stuur ik vragenlijsten op, en meestal komen de partners in een tweede en derde sessie een keer apart. Het is goed om het individuele levensverhaal ook te horen, en ik kijk dan ook naar hechtingspatronen die in de jeugd zijn ontstaan. Vaak ontstaan onbegrepen uitingen van woede of irritatie in de jeugd, en daar kan met een zogenaamde ‘rewind’ methode snel en veilig iets aan gedaan worden.

 Het gaat erom dat we in die eerste sessies helder krijgen wat de problematiek is en wat de clienten willen bereiken. Ik probeer dan ook bijvoorbeeld containerbegrippen als : liefdevoller, aandacht, steun, verantwoordelijkheid, te vertalen in acties: wat is voor jou liefdevol, wat merk je dan? Wat is voor jou steun van je partner? Wat moet je partner dan doen? Allemaal dingen die als ze eenmaal duidelijk worden ook makkelijker te doen zijn.  In de volgende sessies, en dat zijn er zo’n 4 tot 6, komen we terug op de opdrachten die ik via de mail stuur om thuis te doen. De opdrachten zijn handvatten om anders naar elkaar en de relatie te kijken, en ander gedrag te laten zien.  Want thuis moet het gebeuren, een paar uurtjes praten met mij zal geen blijvende verandering geven.

Denken jullie over relatietherapie? Heb je nog vragen? Stel ze gerust, via de site of telefonisch!