Burnout en je Relatie

Dat het aantal mensen met een burnout schrikbarend toeneemt merk ik ook in mijn praktijk voor relatietherapie. Bij steeds meer stellen die bij mij komen heeft één van de twee een burnout gehad of zit er nog steeds in. Duidelijk is dat ook de relatie lijdt onder een burnout. Hoe zit dat en wat kun je doen om naast je eigen probleem niet ook relatieproblemen te krijgen?

Anna en Jos komen bij mij omdat ze eigenlijk nog alleen maar ruzie maken. Ze zijn beiden begin 40, met 2 kinderen op de basisschool. Ze werken allebei 4 dagen per week, maar Anna zat al 7 maanden thuis met een burnout. Ze had via de bedrijfsarts van de scholengemeenschap waar ze leraar was een traject doorlopen bij een psycholoog.  Ze is langzamerhand weer begonnen met een paar uurtjes lesgeven in de week. Alleen de relatie…..

Jos vertelt dat er eigenlijk helemaal geen liefde tussen hen meer is. Ze doen wat ze moeten doen met de kinderen en in het huishouden, maar er is geen kraak of smaak meer aan. Geen intimiteit, geen seks, maar vooral geen genegenheid meer. Ik vraag sinds wanneer dit al zo is, en Anna zegt dat het eigenlijk al lang voordat zij burnout raakte niet meer heel gezellig was. Jos beaamt dat. Hij zegt dat sinds de geboorte van de jongste, die nu 7 is, de relatie veel afstandelijker werd.

Ik vertel ze dat het krijgen van kinderen een behoorlijke wissel kan trekken op je relatie, omdat kinderen enorm veel aandacht en liefde vragen. Vooral moeders, die ook nog eens lichamelijk veel te verduren hebben tijdens en na de zwangerschap en geboorte, hebben in die periode weinig oog voor de behoeftes van hun partner. De relatie staat niet meer met stip op nummer 1, maar zakt naar de derde of vierde plaats, na de kinderen, werk, familie, en vrienden.

Zoals heel veel mensen ging Anna jarenlang over haar grenzen heen. Ze werkte hard, werd conrector op haar school, deed veel aan sport en was natuurlijk druk met de kinderen en hun activiteiten. Daarnaast kreeg haar moeder in die periode kanker. Naast haar dagelijkse beslommeringen wilde ze er ook zijn voor haar moeder. Jos was ook druk, maar hij was wat minder perfectionistisch dan Anna, wat soms ook weer onenigheid opleverde. Dat het licht bij Anna min of meer uitging was dus eigenlijk wel te voorzien. Voor maar ook tijdens de periode van haar herstel was er vanuit Anna totaal geen aandacht voor de relatie. Jos probeerde in die tijd wel wat, en stelde een paar jaar geleden ook relatietherapie voor, maar Anna wilde daar op dat moment niet aan beginnen.

Nu zitten ze hier, en eigenlijk zijn ze beiden ten einde raad. We spreken af dat ze samen een traject ingaan om te onderzoeken of er nog een basis is om verder te gaan. Ze gaan uitzoeken hoe het zover heeft kunnen komen, en tegelijkertijd gaan ze bewust, aan de hand van veel oefeningen, werken aan positieve verbindingsmomenten. Liefde stroomt niet vanzelf, daar moet je veel voor doen. Na de sessie gaan ze enigszins lichter en optimistischer naar huis. Ze hebben al geleerd dat liefde niet op je neerdaalt maar dat je er contstant mee bezig moet zijn.

 

Posted on November 16, 2017 .

Oog om oog, tand om tand

Wraak nemen is een heel ‘gewone’ menselijke reactie op gedrag van je partner dat pijn doet.  Soms gaat dat subtiel, soms met mishandeling of doodslag.  En dat gebeurt niet heel soms, maar miljoenen keren per jaar wereldwijd. Wat kunnen we doen om wraakgevoelens de baas te worden, en wat moeten we ervoor in de plaats stellen?

Het lijkt onlogisch, maar de mensen die ons het meest kunnen raken zijn ook de mensen van wie we het meest houden. Wraakgevoelens liggen op de loer als onze partner ons voor ons gevoel in de steek heeft gelaten, niet aan ons heeft gedacht of een nare opmerking maakt. Dat we op onze beurt zelf ook dingen doen of zeggen die onze partner pijn doen, daar denken we op dat moment niet zo bij na. Deze eerste reactie van genoegdoening maakt de zaak er natuurlijk niet beter op. Uit onderzoek is gebleken dat relaties waarin partners veelvuldig wraak nemen op elkaar veel vaker stuklopen. Daarnaast geven gevoelens van wraak heel veel stress, omdat ze zo negatief zijn. Stress geeft ook lichamelijk klachten, dus we kunnen wel zeggen dat wraakgevoelens niet erg gezond zijn.

Maar wat doen we dan wel als we boos zijn op onze partner en hem of haar weleens een koekje van eigen deeg zouden willen geven? Ten eerste kun je het beste jezelf snel kalmeren. Dit doe je door even afstand te nemen, soms letterlijk, door even weg te lopen, en soms figuurlijk door je even op iets anders te concentreren, zoals bijvoorbeeld je ademhaling. De stresslevels zullen dan dalen en je kunt beter nadenken. Dan komt het moeilijke: reageer zo weinig mogelijk en probeer je in te leven in de situatie waarin je partner jou kwetste. Wat was er op dat moment aan de hand? Was er drukte? Kon hij of zij niet anders? Vaak is er wel een reden, anders dan ‘jou pijn willen doen’, waarom je partner iets deed of zei.

Vervolgens kun je dan, en dat is ook niet makkelijk maar wel zeer de moeite waard: vergeven. Een zwaar woord, maar ik zie het als datgene wat is gebeurd achter je kunnen laten en je weer concentreren op wat wel goed is tussen jullie. Uiteraard is daar wel een welgemeend excuus van je partner voor nodig. Vaak helpt het als jullie op een later moment kalm het gebeurde nog eens doornemen. Luister goed naar elkaar en zie het ook van elkaars kant.

Vergeving is een heel belangrijk middel om je relatie goed en hecht te houden. Uiteraard zijn er ook dingen die onvergeeflijk zijn, en daar vallen wat mij betreft ieder misbruik en mishandeling, zowel lichamelijk als geestelijk onder. Vaak echter vormt dit een patroon, terwijl een partner die jou een keer pijn doet, dat niet heel vaak zal doen, en er een volgende keer ook rekening mee zal houden.

  

Posted on September 26, 2016 .

Hoe doen ze dat? Mensen met een lange en ook nog eens een gelukkige relatie?

We worden verliefd, we kunnen aan niemand anders denken dan onze partner, we doen alles om hem of haar gelukkig te maken en zelf zijn we dat meestal ook. Na die heftige periode blijkt dat het onderhouden van een gelukkige relatie toch niet zo makkelijk is als het lijkt. Hoe doen ze dat? Mensen die lang en gelukkig met elkaar leven? En waarom is een gelukkige, warme relatie eigenlijk belangrijk?

Om met dit laatste te beginnen: mensen die een stabiele goede relatie hebben blijven niet alleen gezonder, maar worden ook ouder dan mensen met een slechte of geen relatie. Een relatie helpt om stress te bestrijden en voorkomt eenzaamheid. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen eenzaamheid en het ontstaan van ziektes. Mensen die eenzaam zijn, - en het is makkelijker om eenzaam te zijn zonder vaste partner -, lopen meer gezondheidsrisico’s, vooral op latere leeftijd, dan mensen die een goede relatie hebben.

Daarnaast biedt een relatie stabiliteit en intimiteit in een steeds meer prestatiegerichte en snelle samenleving, waarin veel van ons geëist wordt. Steun en liefde van onze partner thuis zorgt dat we in de maatschappij over het algemeen beter functioneren.

En natuurlijk is een fijne intieme relatie de beste remedie tegen een scheiding. Mensen gaan over het algemeen niet uit elkaar als ze een goede relatie hebben. En een scheiding zorgt onherroepelijk voor een zeer pijnlijke en moeilijke ervaring in een mensenleven. Met name als er kinderen in het spel zijn.

Maar wat kunnen we leren van de pro’s? Wat doen zij waardoor de relatie meegaat met de tijd, flexibel is en meeverandert met de ontwikkeling van de partners?

-        Gun je partner zijn ontwikkeling en verandering. Wees flexibel, onderhandel, en bepaal wat voor jullie ‘dealbreakers’ zijn.

-        Geniet van de mooie momenten van alledag, ook samen, en wees tevreden met de dingen die jullie hebben. Het altijd najagen van pleziertjes en luxe, vooral met andere mensen, is geen garantie voor jarenlang relatiegeluk. Sterker nog: in mijn praktijk komen veel mensen die hun hele leven wijden aan activiteiten met anderen erbij, waardoor ze elkaar helemaal kwijtraken.

-        Geef veel complimenten en laat je partner merken dat hij of zij belangrijk is voor je. Ik geef mensen ook altijd de volgende quote mee: 8 hugs a day keeps the relationshiptherapist away!

-        Wees betrokken bij elkaars leven van alledag, maar leef ook mee met elkaars dromen en wensen!

-        Verdraag meningsverschillen en los ruzies snel op, zonder daarbij in te hakken op elkaars persoonlijkheid. Houd het bij het onderwerp waar het over gaat, en hou je verre van minachtende sneren en persoonlijke beledigingen.

Hoe is dit bij jou? Is dit voor jou gesneden koek? ? Ben je al een pro in je relatie of kun je wat met bovenstaande punten?

 

 

Posted on June 30, 2016 .

Maak een meningsverschil niet zwaarder dan het is.

 

Daarmee bedoel ik dat wanneer partners een meningsverschil hebben vaak één van de partners, maar soms ook beiden, allerlei kritiek op de persoon van de ander erbij halen. Het gaat dan niet zozeer over een bepaald onderwerp, maar het wordt een persoonlijke aanval. Een voorbeeld: Lodewijk en Manon hebben vaak ruzie over geld. Lodewijk is van de gadgets en koopt altijd meteen de nieuwste smartphone, tablet, camera of andere hebbedingen. Manon vindt dat kinderachtig en spilziek en in iedere discussie die ze daarover hebben noemt zij Lodewijk dan ook een ‘groot kind’. Lodewijk vindt dat in eerste instantie nog niet zo erg, maar na verloop van tijd zet hij zijn hakken in het zand en is er van een normale discussie geen sprake meer. Hij voelt zich onterecht bekritiseerd door Manon, en Manon kan geen vat krijgen op de redenen waarom Lodewijk deze uitgaven doet. Kortom: ze hebben geen discussie over waar ze die maand geld aan uitgeven, maar over hoe zij de ander zien. Manon valt Lodewijk aan en Lodewijk trekt zich uiteindelijk terug uit de discussie en loopt boos naar een andere kamer. De aanval is nu gericht op de persoon en niet op het onderwerp. Dat is een fout die veel stellen maken wanneer ze ruzie hebben.

Pak een pen en papier en ga eens na hoe jullie een discussie vaak beginnen. Wie klaagt er meestal? Wat zegt hij of zij als eerste? Is dat een statement over hoe de ander in elkaar zit? Of gaat het over het discussie onderwerp? Ga vervolgens na hoe je de ander duidelijk kunt maken wat jouw behoefte is zonder meteen kritisch te zijn op de persoon. Een voorbeeld:

-        Manon: Heb je weer lekker geld uitgegeven aan die nieuwe tablet, we zouden toch sparen voor een tuinset, je lijkt wel een puber, die kan ook het geld niet in zijn zak houden…..

-        Lodewijk: Hou eens op zeg, het is mijn geld en ik mag zelf weten of ik een tablet koop of niet…..

Deze discussie leidt natuurlijk nergens toe. Hoe kan het anders? Een voorbeeld:

-        Manon: Ik dacht dat we een nieuwe tuinset gingen kopen, kunnen we daar voor komende maand een afspraak over maken?

-        Lodewijk: Oh ja, dat was ik vergeten, uiteraard, volgende maand gaan we die kopen, heb je al iets gezien?

Hier zie je dat beide partners toch hun zin krijgen. Probeer nu samen jullie gebruikelijke argumenten, kritiek en sarcasme eens om te buigen in een beschrijving van jullie behoeftes op dat moment. Ga ervanuit dat de ander niet je tegenstander is maar je medestander. Probeer te luisteren naar elkaars behoeften en reageer daar op. 

 

Posted on June 8, 2016 .

En de kinderen dan..?

Kleine kinderen zijn ‘killing’ voor je relatie. Althans daar lijkt het op als ik de verhalen van veel mensen in mijn praktijk mag geloven. Met de komst van een baby wordt je leven ineens totaal anders. Je kunt niet meer gaan en staan waar je wilt, je hebt last van slapeloze nachten, moeheid en onzekerheid. Tel daarbij op je werk, als vrouw je veranderende lichaam, en in no time verandert je relatie die zo goed was in een soort bedrijf waar ieder zijn taak heeft. Herkenbaar?

De meeste mensen die naar mijn praktijk komen zijn in de leeftijd van 30 tot 50 jaar, en hebben meestal één of meer kinderen, beiden een baan, en een druk sociaal leven. In deze hectische periode heb je opeens veel verantwoordelijkheden, meer dan dat je ooit in je leven hebt gehad. De meeste mensen houden het allemaal wel draaiende, maar verliezen daarbij hun partner uit het oog. Je ziet elkaar wel, maar het gaat nergens meer over, behalve over de hypotheek, de tuin, de kinderen, hun schoolprestaties, sporten etc, etc.

Een gevoel van leegte en van niet verbonden zijn ontstaat vaak geleidelijk. Veel stellen krijgen meer ruzie over van alles en nog wat, anderen ervaren alleen een veel grotere afstand naar elkaar toe. In sommige gevallen begint één partner ( of beide) een affaire. Vaak komen stellen bij mij in de praktijk als dit is uitgekomen. Ik vind het altijd weer opvallend dat in de meeste gevallen de reden voor de affaire is dat er meer aandacht en genegenheid voor de ‘dader’ is bij degene met wie hij/zij vreemdgaat.

En dat geeft meteen aan wat er mis is in de relatie: er is geen aandacht voor de behoeftes van de ander. Met de komst van kinderen, baan, huis, kortom het volwassen leven schiet dat er volledig bij in. Terwijl we dat soort aandacht allemaal wel degelijk nodig hebben. Aandacht voor onszelf als persoon, voor wie we zijn, wat we willen, wat we dromen en wat onze angsten zijn. Daar moet het in de relatie af en toe ook over gaan, in plaats van alleen over wie wat betaalt en de kinderen uit school haalt.

Jasper en Karen zijn zo’n stel. Jasper is piloot en Karen is lerares Nederlands op een middelbare school. Ze zijn beiden begin 40 en hebben 3 kinderen van 8, 6, en 4 als ze bij mij in de praktijk komen. Karen is al bij de huisarts geweest met vermoeidheidsklachten en heeft een paar weken ziekteverlof. Ze voelt zich echter niet alleen moe maar vooral ook uitgeblust, van het rennen van hot naar her, en het altijd maar alles in goed banen leiden. Vooral als Jasper er niet is omdat hij vliegt dan vliegt het haar letterlijk aan. Ze dacht zelfs dat ze al in de overgang was omdat ze een soort opvliegers kreeg. Dat blijkt niet zo te zijn, maar we kijken tijdens de sessies naar hun leven en komen tot de conclusie dat ze een deel van zichzelf en van hun relatie geen aandacht meer hebben gegeven. De rol van moeder en vader en provider gaat ze prima af, maar ten koste van hun rol als Jasper en als Karen. We gaan uitzoeken welke behoeftes er bij beiden niet worden vervuld. Karen wil meer tijd voor zichzelf, om te reflecteren, rust te krijgen. Jasper zou meer met zijn wielrenteam willen doen. Dat heeft hij de afgelopen 2 jaar steeds minder gedaan omdat hij dat niet leuk vond voor Karen. Hoe kunnen ze dat gaan organiseren? Ze worden heel creatief met oplossingen en gaan die thuis uitproberen. Een ander probleem is de echte aandacht voor elkaar, niet als moeder en vader, maar als persoon. Ze gaan bewust meer tijd vrijmaken, zowel in hun hoofd als in de praktijk, om er te zijn voor de ander. Wat houdt ze bezig, waar lopen ze tegenaan? Hierover praten geeft meer verbinding, en dat hebben ze allebei nodig.

Hoe kijk jij hier tegenaan? Herken je deze problematiek? Kun je hierover praten met je partner?

Posted on May 25, 2016 .

Spijt!

Wij doen regelmatig dingen die onze partner emotionele schade berokkenen. Heel erg is natuurlijk overspel of bedrog, maar ook desinteresse, gebrek aan aandacht of onvriendelijkheid kunnen ervoor zorgen dat onze partner zich onheus bejegend voelt. Wanneer we onze partner echt liefhebben dan voelen we spijt. De vraag is alleen hoe je spijt of berouw toont zodat je partner jou weer gaat vertrouwen. Een paar keer ‘sorry’ zeggen kan , maar het klinkt wel een beetje goedkoop, zeker als we het vaak gebruiken.

In mijn praktijk zie ik veel mensen worstelen met overspel van één van beide partners. Zowel de ‘dader’ als het slachtoffer weten niet goed wat er van ze verwacht wordt en zitten heel erg in hun maag met de emoties van zichzelf en van de ander. Het slachtoffer is beurtelings razend, verdrietig en bang en wil in het begin de relatie beeïndigen, de dader voelt zich schuldig, en weet vaak niet wat hij of zijn moet doen om het vertrouwen weer terug te winnen.

Spijt betuigen is één, maar spijt doen is twee, en dit laatste is het belangrijkste wanneer er overspel heeft plaatsgevonden. Bij één stel had de man gedurende een half jaar een relatie met iemand van zijn werk gehad. Zijn vrouw ontdekte dit toen ze per ongeluk een mail open zag staan. De man biechtte meteen alles op, maar de chaos was uiteraard groot. Hij heeft gedurende twee jaar keihard gewerkt en liefdevolle inspanning geleverd om het vertrouwen van zijn vrouw weer terug te winnen.

Vaak zie ik ‘daders’ die na een paar weken van het boetekleed al ongeduldig worden en vooruit willen kijken. Helaas, zo werkt het niet. Langdurig spijt tonen is de enige manier om de relatie weer goed te krijgen. Mensen die een grote mate van emotionele intelligentie hebben zullen succesvoller zijn in het terugwinnen van vertrouwen dan mensen die niet zo emotioneel intelligent zijn. Deze laatsten richten zich meer op hun eigen gevoelens van schaamte en ongemakkelijkheid en weten niet goed raad met de boosheid van hun partner. Emotioneel minder intelligente ‘slachtoffers’ hebben veel meer moeite om hun partner weer te kunnen vertrouwen en hebben sterk de neiging om te denken dat het nooit meer goedkomt. Emotioneel intelligente slachtoffers beseffen dat wij allemaal fouten kunnen maken, maar dat we die ook weer goed kunnen maken.

Kortom, als we willen dat onze partner ons kan vergeven voor onze daden, dan zullen we heel hard moet werken om te laten zien dat we spijt hebben en dat we het ook echt menen.

 

Posted on May 6, 2016 .

Hoe goed kennen wij elkaar echt?

Valt het je weleens op dat je partner op een bepaalde situatie naar jouw mening ‘overreageert?’
Er gebeurt iets en je kunt vanuit jouw visie niet begrijpen waarom je partner ineens zo afstandelijk, boos, verdrietig of koud is. Dit heeft te maken met hoe wij in ons verleden geconfronteerd zijn met heftige situaties. In het heden vormen deze een trigger waardoor je niet reageert zoals je normaal zou doen.

Suus en Lodewijk hebben 9 jaar een relatie. Ze hebben een zoontje van 2 jaar en de relatie is eigenlijk heel prima, behalve als er feestjes of borrels zijn. Suus en Lodewijk hebben elkaar leren kennen op het sportveld, maar omdat ze beiden in die tijd toptennissers waren kwamen feestjes in hun beider leven niet heel veel voor. Alcoholgebruik was helemaal geen issue, beiden dronken toen ze jong waren minimaal. Zo kon het gebeuren dat Lodewijk nooit met Suus heeft gesproken over het alcoholprobleem van zijn moeder. Zij overleed op 52-jarige leeftijd aan een tumor in de lever, en was de 10 jaar daarvoor alcoholist. Lodewijk heeft dat nooit met Suus durven bespreken omdat hij zich diep schaamde voor zijn disfunctionele moeder, die na de scheiding van zijn vader totaal de weg kwijtraakte. Suus weet alleen dat Lodewijk’s moeder jong overleden is aan kanker.

Inmiddels tennissen ze beiden niet meer op topniveau, en ze hebben regelmatig feestjes.
Suus kan een aardig wijntje drinken, zoals ze zelf zegt is ze een sociale drinker, alleen in het weekeinde komt er alcohol op tafel. Lodewijk vindt het heel moeilijk om te zien dat Suus af en toe op een borrel behoorlijk veel drinkt. Op weg naar huis verzeilen ze dan binnen de kortste keren in een gigantische ruzie: Lodewijk sneert en schreeuwt dat ze een dronkenlap is, en dat ze zich niet kan beheersen en voor schut staat voor de hele buurt. Suus is dan zwaar beledigd omdat ze niet begrijpt dat hij er zo’n punt van maakt dat zij heel af een toe te diep in het glaasje kijkt. Beiden hebben de volgende dag een kater van het feest ervoor: Suus letterlijk en Lodewijk figuurlijk. Ze weten niet hoe ze dit probleem moeten oplossen en komen bij mij.

Ik vraag Lodewijk of hij zich bewust is van het feit dat zijn reactie op het alcoholgebruik van Suus wellicht wat al te heftig is. Lodewijk begrijpt het, zoals hij zelf zegt, eigenlijk helemaal niet dat het hem zoveel doet. Ik leg uit dat de reactie op gebeurtenissen in het heden kan liggen in het verleden. Ik vraag Lodewijk of hij een relatie ziet met zijn eigen verleden. Die vraag vindt hij moeilijk te beantwoorden omdat hij nooit eerder open is geweest naar Suus over zijn moeders alcoholgebruik. Hij vertelt uiteindelijk wel het verhaal van zijn moeder. Suus is natuurlijk verbaasd, en Lodewijk is erg geëmotioneerd tijdens het gesprek. Voor Lodewijk is veel drinken, zeker door Suus, een trigger die pijn van vroeger naar boven haalt. Hij kan op zo’n moment niet goed en nuchter nadenken en reageert op een heftige manier. Suus begrijpt nu ze het weet veel beter dat Lodewijk bang is dat zij ook alcoholist wordt. Ze bespreken samen op welke manier het voor Lodewijk beter te accepteren is dat Suus af en toe drinkt.

Waar het hier om gaat is dat het kennelijk heel belangrijk is dat je elkaars zwakke punten kent. Dan kun je de gevoeligheden op waarde schatten en ook beter accepteren, en soms je eigen gedrag iets aanpassen. Het werkt in ieder geval al heel verbindend om af en toe een gesprek te hebben over wat jou bezighoudt, wat je eng vindt, moeilijk vindt, en hoe dat komt.

 

Posted on April 19, 2016 .

Liefde= vaardigheden ontwikkelen om je partner blij te maken

Liefde is, in tegenstelling tot verliefdheid, niet iets dat zomaar uit de lucht komt vallen. Liefde heeft meer te maken met je bewust worden van de behoeften van je partner en daar leren op in te spelen.

Roy en Merel leerden elkaar kennen toen ze bieden 29 waren. Ze werkten allebei in de evenementenbusiness en werkten samen aan een project. De liefde sprong over….. en hoe! Ze waren in no time heftig verliefd. Binnen 4 maanden woonden ze samen en twee jaar later werd hun eerste dochter geboren. Nu, 8 jaar later, zitten Merel en Roy in mijn praktijk; de verliefdheid is over en wat ervoor in de plaats is gekomen is ergernis en irritatie. Ze zouden graag willen dat het weer gezellig is tussen hen beiden, dat er weer een ‘spark’ is, zoals Roy zegt. Ik informeer naar hun leven en beiden vertellen dat dat heel erg druk en hectisch is. Roy is inmiddels directeur van een evenementenbureau, en Merel werkt nog steeds voor haar oude bedrijf. Roy werkt meer dan fulltime en Merel werkt 4 dagen. Hun oudste dochter is inmiddels bijna 10 en hun zoon is 7. In goed overleg hadden ze al besloten om niet meer kinderen te willen. Ze hebben veel vrienden, doen aan sport, en Merel zit in een koor. Ik kan me voorstellen hoe hun dagen eruitzien. Beiden beamen dat er heel weinig tijd is voor henzelf en voor hen samen. Een jaar geleden kreeg de vader van Merel kanker, en dat heeft er ook ingehakt. Hij is twee maanden geleden overleden, na een lang en moeizaam ziekbed. Merel ging de laatste maanden minstens 3 keer per week naar hem toe, ook om haar moeder te ondersteunen.

Ik vraag ze wat zij onder liefde verstaan, en een goede relatie. Roy zegt dat hij graag een gevoel van genegenheid, van intimiteit wil, Merel wil dat ook en verder gezelligheid, een gevoel dat je op elkaar kunt rekenen, dat de ander er voor je is als het nodig is.

Ik leg uit dat dit precies is wat een relatie goed maakt. Alleen: hoe krijg je dat voor elkaar? Ik vraag ze om naar hun eigen gedrag van de laatste jaren te kijken. Wat deden ze om te zorgen dat de ander zich blij voelt? Merel zegt: “Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, ik was daar eigenlijk niet zo mee bezig in de waan van alle dag. Ik ben eigenlijk de hele dag, als ik niet op mijn werk ben, aan het zorgen, voor iedereen in de familie, tot en met de hond aan toe!” Roy vindt het ook moeilijk. Ze zijn zich ervan bewust dat ze beiden niet erg bezig zijn geweest met de behoeftes van de ander. En daar zit hem nu juist het probleem. Als je je gewaardeerd en geliefd wilt voelen dan zul je daar beiden aandacht aan moeten besteden. Dat begint met de bewustwording dat jijzelf invloed hebt op hoe je partner zich met jou voelt. Dus: kijk naar je eigen gedrag en stem dat af met de ander! Je voelt je prettig in je relatie als je allebei aandacht besteedt aan wat de ander gelukkig maakt. Niks komt uit de lucht vallen…….het gaat over vaardigheden die je kunt ontwikkelen als je er open voor staat.

Werk aan de winkel dus: relatiewerk!

Posted on April 11, 2016 .

De geschiedenis van jullie relatie

Anna en Joop

 

“Ik kan me eigenlijk niet zoveel herinneren van onze eerste tijd samen,” zegt Anna tijdens een eerste gesprek samen met haar man Joop. “jij was eigenlijk altijd aan het werk of aan het zeilen, en ik weet nog dat we daar toen al heibel over hadden.” Ze kijkt naar Joop als ze dit zegt en Joop zegt niks. Ik vraag aan Joop hoe hij dat ziet. Ik ben altijd een beetje bezorgd als partners hun gezamenlijke geschiedenis niet als positief ervaren. Het is dan vaak moeilijk om dat in de toekomst wel te doen.

Anna en Joop namen contact op omdat hun relatie in zwaar weer zit. Ze maken veel ruzie om kleine dingen, en gunnen elkaar niet veel. Ze hebben 2 kinderen van 12 en 16, en werken beiden 4 dagen als verpleegkundige. Anna en Joop kennen elkaar 18 jaar, en uit hun verhaal blijkt in eerste instantie niet dat er veel genegenheid is en ook niet geweest. Joop vertelt dat ze elkaar hebben leren kennen in het ziekenhuis waar ze toen beiden als beginnend verpleegkundige werkten. Ze hadden soms samen een dienst en het klikte. Na het werk gingen ze steeds meer samen doen en na een jaar trok Joop in bij Anna.

Ik vraag beiden naar de leuke dingen die ze vooral in het begin van de relatie deden. Zowel Joop als Anna moeten daar lang over nadenken. Joop zegt: “het was gezellig als we bij elkaar waren, maar ik kan me ook wel gedoe herinneren, vooral als ik dingen voor mezelf wilde doen. Ik weet nog dat ik twee maanden vrijwilligerswerk wilde doen in Tanzania, en dat Anna daar echt fel op tegen was. Dat vond ik jammer maar ik heb het toen wel laten gaan.” Anna kijkt hem boos aan: “ We kenden elkaar toen pas vier maanden en daarbij was mijn zus ziek in die periode weet je nog?” Joop zegt: “dat was zo, maar het was niet levensbedreigend en de kans die ik had was wel heel uniek!”

Ik ga hier niet verder op in en vraag ze naar andere dingen die positief waren in het begin. Beiden vinden het moeilijk met concrete dingen te komen. Soms zie je bij een relatie dat de negativiteit die er nu is alle positieve herinneringen uit het verleden ‘kleurt’. Want uiteraard zijn er legio mooie en fijne momenten in iedere relatie die al meer dan 18 jaar duurt, anders warenAnna en Joop niet zolang samen gebleven en hadden ze niet twee kinderen gekregen. En dat is jammer, want een gezamenlijke positieve kijk op jullie geschiedenis maakt dat je ook in de tegenwoordige tijd meer bezig kunt zijn met goede momenten. Wat werkte voor jullie in het verleden? Zou dat nu ook zo kunnen zijn? Als ik dit zeg moeten Anna en Joop beiden een beetje besmuikt lachen. Ik vraag ze om nog eens te kijken naar echt fijne momenten uit het verleden. Ze hoeven het niet tijdens de sessie te doen, maar thuis, met een vragenformulier.

Om je relatie te verbeteren is het heel belangrijk om jullie gezamenlijke geschiedenis te zien zoals hij was: met in het begin veel hele goed momenten en uiteraard ook moeilijke momenten. Ga ermee aan de slag en kijk hoeveel positieve dingen jullie naar boven kunnen halen

Posted on March 29, 2016 .

De kracht van afhankelijkheid

Afhankelijkheid maakt ons onafhankelijker

Het woord afhankelijkheid, en zeker afhankelijkheid van je partner, klinkt als een zwakte, als iets dat we niet moeten willen. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat het in feite een grote kracht is. Hoe zit dat?

Iedere ouder heeft als doel in de opvoeding van de kinderen het zo goed en snel mogelijk zelfstandig maken. Een jongvolwassene van 23 die nog bij zijn ouders woont en zich laat vertroetelen door zijn moeder vinden we een tikje vreemd. We zorgen dat we emotioneel zo onafhankelijk mogelijk zijn, we verdienen ons eigen inkomen en we leven ons eigen individuele leven. De hechtingsband tussen ouder en kind, uitgebreid onderzocht door John Bowlby, wordt geacht ‘klaar’ te zijn als de kinderen rond 18 het huis uit gaan.

Nu blijkt echter dat wij in de liefde gewoon doorgaan met het zoeken naar hechting, precies zoals we deden in de ouder-kind relatie. We zoeken geborgenheid en steun bij onze partner, en we hebben die emotionele verbintenissen nodig om te overleven.

Veel mensen denken dat een innige relatie ons vasthoudt, en beperkt in onze mogelijkheden in deze wereld. Maar dat is juist niet waar. Hoe meer veiligheid we ervaren in onze relatie, hoe meer we op onderzoek kunnen uitgaan, precies zoals…. Inderdaad: kleine kinderen. Zij gaan juist sneller de wereld ontdekken als ze weten dat papa of mama er altijd voor ze is wanneer het nodig is. In een relatie is het net zo: wanneer je je gesteund voelt kun je in de buitenwereld meer risico’s nemen, meer dingen doen. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van een hechte relatie op allerlei gezondheidsaspecten. We zijn zowel geestelijk als lichamelijk gelukkiger. Zo hebben partners in een hechte relatie minder kans op hart- en vaatziekten, een beter immuunsysteem, en worden zij gemiddeld 4 jaar ouder dan mensen die geen goede partnerrelatie hebben of alleen leven.

Daarom is de kern van een veilige en gelukkige relatie gelegen in de wederzijdse emotionele afhankelijkheid: ik weet dat jij er voor me bent als ik je nodig heb! Als je beiden dat gevoel hebt dan kun je over alle meningsverschillen en ruzies heen komen. Dan voelt het goed om soms samen te onderhandelen, om elkaar soms het gelijk te gunnen, of om het gewoon te laten zoals het is en elkaar te accepteren.

Hoe zit dat bij jullie?  Ben jij er voor je partner als hij/zij je nodig heeft?

Posted on March 24, 2016 .

Verliefdheid en teleurstelling

Op verliefdheid volgt vaak teleurstelling, en geen liefde!
 


Liefde is eigenlijk wat jij gelooft dat het is. In de westerse wereld geloven veel mensen dat liefde een gevoel van pret en geluk is. Als de verliefdheid over gaat en de pret en lustgevoelens verminderen dan zijn veel mensen teleurgesteld in de liefde. Er zijn echter ook veel negatievere ‘liefdesformules”.

Mensen vormen met hun eigen geschiedenis hun eigen logica van de liefde. Wat voor de één liefde is, is voor de ander juist helemaal geen liefde. Een voorbeeld: sommige mensen voelen zich geliefd als de ander alles opoffert voor hen. Zolang er geen offers gebracht worden is er geen liefde. Vaak ontstaat dit denkbeeld in de jeugd, als een vader of meestal moeder zich telkens opoffert voor de partner en kinderen om liefde te tonen. In een relatie zal het heel moeilijk zijn om het idee van liefde = offers tegen te gaan. Immers deze houding ten opzicht van de liefde van de partner zal veel weerstand oproepen.

Anderen vinden dat liefde de basis vormt van de zin van het bestaan. Als een relatie stukloopt dan is het voor hen erg moeilijk om weer op te krabbelen en op een andere manier, of met een andere partner, invulling te geven aan het leven. Ik krijg in mijn praktijk soms mensen die suïcidaal worden nadat hun partner hen verlaten heeft. Het kan dan heel lang duren voordat er weer plaats komt voor andere dingen die het leven ook zin geven.

In partnerrelaties zie je ook in verschillende culturen heel verschillende opvattingen over wat liefde is. De westerse opeenvolging van eerst verliefdheid en dan liefde is in andere culturen helemaal niet zo gebruikelijk.
Liefde kan ook economische redenen hebben. Dat klinkt ons als een vloek in de oren, maar het kan toch heel goed uitpakken. Wanneer er in eerste instantie geen verliefdheid in het spel is bij een partnerrelatie dan is er ook niet de teleurstelling als de verliefdheid overgaat! 

 

Posted on March 15, 2016 and filed under stress en ruzie.