Over Relatiewerk.nl

Relatiewerk is een site over relaties en wat je zou kunnen doen om je relatie beter te maken en vooral te houden. Als relatietherapeut zie ik heel veel stellen die eigenlijk veel te laat aan de bel trekken. Zij komen bij mij als er eigenlijk al veel te veel en veel te lang grote relatieproblemen zijn. Ik vind dat heel jammer, en mijn missie is dan ook dat ik mensen wil helpen om in een eerder stadium veel meer aandacht aan elkaar en de relatie te besteden. Dat kost tijd, maar niet zoveel als je wellicht zou denken, als je maar op de juiste manier te werk gaat. Op deze site vind je onder meer tips en tricks, informatie over diverse onderwerpen die met relaties te maken hebben in mijn blogs, ervaringen van anderen, en een relatietest die je zelf kunt doen. Uiteraard vind je ook informatie over relatietherapie bij mij in mijn praktijk in Bussum.

Boek

In september 2017 komt mijn boek 'Succes met je relatie' uit. Het wordt een werkboek met vooral heel veel praktische informatie over je relatie, hoe je hem kunt verbeteren en goed kunt houden. 

Lees hier mijn blogs >