Posts filed under vreemdgaan

Hij/Zij is alleen een leuke collega...

Hoor jij deze zin weleens van je partner? En denk je dan stiekem weleens dat daar wellicht meer achter zou kunnen zitten dan alleen ‘gezellige gesprekken bij het koffieapparaat?” Vriendschappelijke relaties op de werkvloer, op de sportclub of bij andere activiteiten buitenshuis zijn een voedingsbodem voor affaires. En ondanks onze vrije moraal en ruimdenkendheid vinden de meeste mensen een affaire de belangrijkste reden om uit elkaar te gaan. Wat weten we eigenlijk over vreemdgaan en wat zijn de mythes en de feiten?

Wijlen Shirley Glass heeft tijdens haar werkzame leven heel veel onderzoek gedaan naar het hoe en waarom van affaires, en zij heeft een aantal van die mythes en feiten op een rijtje gezet:

Mythe: affaires komen alleen voor in ongelukkige relaties

Feit: Affaires komen ook voor in goede relaties. Affaires gaan niet zozeer over liefde, maar meer over het overgaan van grenzen

Mythe: Affaires ontstaan in de meeste gevallen door sexuele aantrekkingskracht

Feit: De aantrekkingskracht van een nieuwe liefde is meestal de ongebreidelde positieve aandacht die je ontvangt. Daarnaast kan je het gevoel hebben dat je nieuwe kanten van jezelf ontdekt bij een nieuwe persoon waar je heel veel mee deelt.

Mythe: Affaires komen altijd uit, tenzij de partner zijn of haar hoofd in het zand steekt en het niet wil zien

Feit: Heel veel affaires komen nooit uit. Veel mensen kunnen blijkbaar goed liegen en hun leven zo organiseren dat het nooit ontdekt wordt. Met de komst van smartphones en social media is het overigens wel veel moeilijker geworden om alles geheim te houden. Veel ‘cheating partners’ worden ontdekt door telefoon- of email berichten die nog openstaan en gezien worden door de partners.

Mythe: een partner die vreemdgaat heeft thuis minder zin in seks

Feit: juist de opwinding van een andere affaire kan ook voor meer lust naar de eigen partner toe zorgen

Mythe: een partner die vreemdgaat krijgt thuis niet genoeg affectie en positieve aandacht

Feit: het omgekeerde is meestal waar: de vreemdgaande partner geeft niet voldoende aandacht en affectie thuis.

Daarnaast heeft Glass ideeën onderzocht in haar onderzoeken en tijdens de sessies. Ik kan zeggen dat ik door de therapie die ik geef meestal tot dezelfde conclusies kom. Deze ideeën stroken soms niet met wat de gangbare ideeën zijn over vreemdgaan en het effect op de relatie:

- Je kunt ook vreemdgaan zonder seks te hebben. Iedere vorm van emotionele intimiteit schendt voor de meeste stellen het vertrouwen, omdat het niet datgene is wat ze hebben afgesproken toen ze gingen samenwonen of trouwen.

- Wanneer vreemdgaan in iemands omgeving regelmatig voorkomt zal diegene dat zelf ook sneller doen

- Vrouwen die een affaire hebben doen dit vaker uit onvrede met hun relatie dan mannen. Wanneer vrouwen vreemdgaan is de eigen relatie ook moeilijker te repareren dan wanneer mannen vreemdgaan

- Mensen denken vaak dat praten over de affaire alleen maar zout in de wond strooit, maar het moet wel. Om de relatie te repareren en weer intimiteit te kunnen opbouwen moet het ‘vuil ook onder het kleed vandaan’.

- Scheiden en doorgaan met de nieuwe relatie loopt niet altijd goed af: 75 % van de nieuwe relaties eindigt in een nieuwe scheiding

-  90 % van de stellen met een vaste relatie gelooft in monogamie, maar iets minder dan 50 % geeft toe weleens te zijn vreemdgegaan

Wat is het geheim van een gezonde monogame relatie, hoe kun je jezelf wapenen tegen vreemdgaan en hoe kun je je relatie zo sterk maken dat het makkelijk is om de grens tussen vriendschap en affaire niet over te gaan? Lees daarover meer in mijn volgende blogs.

Posted on November 12, 2014 and filed under vreemdgaan.

Hoe werkt relatietherapie?

photo.JPG

Veel mensen in mijn omgeving zijn best nieuwsgierig hoe relatietherapie nou eigenlijk in zijn werk gaat. TV en film geven vaak toch een wat vreemd beeld van een stel dat op de bank zit en elkaar niet aankijkt, en een therapeut die op een belerende manier allerlei adviezen geeft om de partners weer beter met elkaar te laten communiceren. Soms klopt dit beeld wel, maar meestal ook niet. Communicatie is namelijk in het algemeen niet de bottleneck in een falende relatie. In onderstaande blog laat ik zien wat je kunt verwachten.

De meeste mensen komen bij mij na een bericht via internet, of via een telefonische afspraak. Als ik een client al aan de telefoon heb gehad weet ik vaak al iets meer wat er speelt. Ik zie vaak dat één van de partners het voortouw neemt en graag in therapie wil , terwijl de andere partner er nogal sceptisch tegenover staat en eerst weleens wil weten wat hij of zij allemaal moet doen en vooral laten. Ik zie dat al aan de manier waarop mensen binnenkomen: Degene die eigenlijk denkt: ‘wat doe ik hier’ gaat duidelijk achterover zitten,  en lijkt te willen zeggen: laat maar eens zien wat ik hier aan het doen ben! Ik begin over het algemeen met iets vertellen over mijzelf, en over wat relatietherapie kan betekenen. Er ontstaat dan meestal een gesprek, en de clienten stellen vragen en ik beantwoord die zo goed mogelijk.

 Dan is het de beurt aan de clienten. Ze zijn er natuurlijk niet voor niks, en ik vraag wie van de partners het spits wil afbijten met zijn of haar verhaal. Meestal ontstaat er dan wat heen en weer gepraat over wie begint, en uiteindelijk start één van de partners met het verhaal. Ik vraag de andere client altijd om dan even niet te interrumperen, om de ander zijn of haar verhaal te laten vertellen. Als ik beide kanten van het verhaal van de relatie gehoord heb, en de problemen die er zijn, dan probeer ik dat zo goed mogelijk samen te vatten. Ik stel natuurlijk aanvullende vragen zoals: wanneer zijn de problemen begonnen, wat was er toen aan de hand, zijn er momenten dat jullie geen problemen ervaren, hoe losten jullie in het begin van de relatie problemen op, dat soort vragen. en vervolgens leg ik uit hoe  ik dingen zie. Meestal vragen clienten ‘of ik denk dat het nog goed kan komen’. Meestal heb ik daar wel iets meer voor nodig dan één sessie. Ik leg dan vervolgens uit dat ik werk met de volgende drie vragen: Wat wil dit stel in de toekomst met elkaar? Wat hebben zij nodig om vooruit te komen met hun relatie, en hoe kan ik ze het beste helpen om meteen een duidelijke verbetering te zien?

Ik leg uit dat succesvolle relaties gebouwd zijn op een fundament van het vervullen van wederzijdse behoeften. Veel stellen hebben enorm veel klachten over het gedrag van hun partner: je herkent ze wel: hij doet werkelijk helemaal niks in huis, zij wil nooit eens spontane seks, ik vind het niet nodig om al ons geld op te maken aan dure gadgets, etc etc. We vertalen tijdens de sessie deze klachten in behoeften die niet vervuld worden, en dan blijkt dat partners heel anders met de klachten kunnen omgaan, en sneller kunnen proberen om de behoeftes van de partner te vervullen.

Na een eerste sessie stuur ik vragenlijsten op, en meestal komen de partners in een tweede en derde sessie een keer apart. Het is goed om het individuele levensverhaal ook te horen, en ik kijk dan ook naar hechtingspatronen die in de jeugd zijn ontstaan. Vaak ontstaan onbegrepen uitingen van woede of irritatie in de jeugd, en daar kan met een zogenaamde ‘rewind’ methode snel en veilig iets aan gedaan worden.

 Het gaat erom dat we in die eerste sessies helder krijgen wat de problematiek is en wat de clienten willen bereiken. Ik probeer dan ook bijvoorbeeld containerbegrippen als : liefdevoller, aandacht, steun, verantwoordelijkheid, te vertalen in acties: wat is voor jou liefdevol, wat merk je dan? Wat is voor jou steun van je partner? Wat moet je partner dan doen? Allemaal dingen die als ze eenmaal duidelijk worden ook makkelijker te doen zijn.  In de volgende sessies, en dat zijn er zo’n 4 tot 6, komen we terug op de opdrachten die ik via de mail stuur om thuis te doen. De opdrachten zijn handvatten om anders naar elkaar en de relatie te kijken, en ander gedrag te laten zien.  Want thuis moet het gebeuren, een paar uurtjes praten met mij zal geen blijvende verandering geven.

Denken jullie over relatietherapie? Heb je nog vragen? Stel ze gerust, via de site of telefonisch!